โรงเรียนอนุบาลมณียา หน้าแรกโรงเรียนอนุบาลมณียา ข่าวสารโรงเรียนอนุบาลมณียา ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลมณียา ติดต่อโรงเรียนอนุบาลมณียา


โรงเรียนอนุบาลมณียา ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีความมุ่งหวังที่จะ พัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนได้มุ่งเน้นการอบรมดูแล พัฒนาความพร้อมของเด็กเพื่อการเรียนรู้ ในขั้นต่อไป มีการส่งเสริมให้เด็กเจริญ งอกงามในด้านการคิดมากกว่าฝึกในด้านการจำ มีการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา
รวมทั้งยังปลูกฝัง เจตคติที่ดีต่อการเรียนมากกว่ามุ่งวิชาการ โดยนำระบบการเรียนการสอนแบบ บูรณาการ จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย
มีมุมและศูนย์ต่างๆ ภายในห้องเรียน ซึ่งใช้หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา พุทธศักราช 2540
 • โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา [13 กันยายน 2559] (เปิด114)
 • Day Camp 2016 [13 กันยายน 2559] (เปิด113)
 • คุณรู้เรื่องเกี่ยวกับสมองของลูกคุณแค่ไหน...
  เด็กเจนเนอเรชั่น อัลฟ่า...
  การจัดการสอนให้เรียนรู้อย่างสนุกและมีควา...
  Timeline Photos (7 ภาพ)
  Mobile Uploads (0 ภาพ)
  Cover Photos (2 ภาพ)
  Profile Pictures (2 ภาพ)
  Day Camp 2010 (13 ภาพ)
  เรียนรู้อาชีพพนักงานดับเพลิง (6 ภาพ)
  เรียนรู้เรื่อง ชาวนา (10 ภาพ)
  การทดลองวิทยาศาสตร์ (10 ภาพ)
  อนุบาล 3 ห้องชวนชม ตอน 2
  Day Camp มีอะไรในกอบัว อนุบาล 3
  อนุบาล 3 ห้องลีลาวดี ตอน 1
  อนุบาล 3 ห้องชวนชม ตอน 1
  อนุบาล 3 ห้องลีลาวดี ตอน 2

  โรงเรียนอนุบาลมณียา

  100/321 ซอยท่าอิฐ ถนนรัตนาธิเบศวร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 02-5944043 โทรสาร 02-5944046 อีเมล์: siripong@maneeya.ac.th